Historie

In navolging van enkele dorpen in de omgeving werd ook in Ulicoten in het vroege voorjaar van 1965 een Katholieke Bond van Ouderen opgericht. (de bejaarden bond)
De notariële akte van oprichting is gepasseerd op 20 maart 1965. Er hadden zich toen al 65 leden laten inschrijven bij de nieuwe vereniging. Het eerste bestuur werd samengesteld met de volgende personen:

voorzitter Adr. Verheijen (Dorpsstraat 29)  
vice voorzitter Celine Geerts- Geerts (Chaamseweg-hazenberg)
secretaris Sjaantje Kusters-van Geel (Maaijkantsestraat)
penningmeester P. Meijvis  (Haldijk)
bestuurslid Aug. Kusters  (Dorpsstraat)
geestelijk adviseur Pastoor P. van Steen  

In de eerste verslagen is te lezen dat de contributie 6 gulden per jaar bedroeg, en dat deze in twee halfjaarlijkse termijnen betaald moest worden. De eerste zomerreis ging naar het jeugdcircus in Haaren, en daarna meteen door naar de Efteling.

Het was gebruikelijk dat bij de halfjaarlijkse vergadering een koffietafel met worstenbrood werd aangeboden. Het overgebleven worstenbrood werd verkocht en de opbrengst ging natuurlijk in de kas,  Het ene jaar 17 gulden en 50 cent en het andere  jaar 18 gulden.

Het ledental is in de loop der jaren langzaam gegroeid tot maximaal 180.  Ook de organisatie KBO Brabant is er gekomen , waar alle afdelingen lid van zijn geworden.