Bestuur

Het bestuur van KBO Ulicoten bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: vacature                          
Secretaris: Maria Meeuwesen                 
penningmeester Ben van den Ackerveken      
Bestuurslid: Jac. Friederichs  vice voorzitter 

Bestuurslid:

Bestuurslid:

Julia Smulders-Bastiaansen 

Hilda de Theije-Jespers