nieuwsbrief juni 2020

Juni 2020

Nieuwsbrief van KBO Ulicoten.

Beste leden, het coronavirus heeft ons allemaal al drie maanden in de greep. Iedereen heeft zijn best gedaan om de RIVM-richtlijnen op te volgen. Nu is het eindelijk zover dat veel van die maatregelen wat zijn versoepeld. De Bremerpoort is weer open, en wij kunnen weer enkele van onze activiteiten gaan op pakken, maar wel met in achtneming van de bekende RIVM  richtlijnen,1.5 m afstand, niezen in de elle boog, en vaak handen wassen.   

Wat gaan we doen:

Wandelen. Vanaf donderdag 11 juni gaan we weer wandelen. Samenkomst bij de kerk zoals we dat gewend waren en vertrek klokslag 9 uur.

Fietsen. Iedere woensdag vanaf 17 juni vertrek om 13.30 uur bij de kerk. Wij zullen de deelnemers via email op de hoogte houden wanneer er nog bijzonderheden zijn. 

Jeu de Boules. Hiermee gaan we pas op zijn vroegst in juli weer mee beginnen. Vaste deelnemers zullen we per email op de hoogte brengen van tijd en welke dag we gaan spelen. Nieuwe deelnemers kunnen zich melden bij To Verheijen. 013-519 9380

Dinsdagmiddag soos. Afhankelijk van de belangstelling voor de vrijdagochtend inloop (er mag voorlopig nog geen rummikub of kaartspel gespeeld worden) zullen wij bekijken of we de dinsdagmiddag bijeen komen.

Ouderengym. Omdat het seizoen al zover is verlopen hebben wij besloten om in september weer op te starten met deze activiteit. De deelnemers krijgen hun geld terug voor de lessen die niet gegeven zijn.

Samen eten. Dit is nog niet duidelijk wanneer we weer mogen samenkomen. Er mogen namelijk maar 5 personen in het wissellokaal. Wij bespreken dit nog en houden jullie op de hoogte.

Solex meeting. Deze nieuwe activiteit vooral voor onze jonge senioren (maar niemand is uitgesloten) stond gepland in juni, maar is nu verzet naar september. Activiteit begeleider. Jac. Friederichs.06-18315753

Algemene ledenvergadering. Deze vergadering die gepland was op 27 maart is verplaatst naar 23 oktober,

Zomerreis.  Die was gepland op 8 juli maar die kan helaas vanwege de corona maatregelen nu niet doorgaan, mogelijk toch nog later dit jaar.

Goed nieuws. Julia Smulders-Bastiaansen heeft gehoor gegeven aan onze oproep, en heeft zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in het bestuur. Zij zal vanaf nu als kandidaat-bestuurslid mee werken en in de ALV-vergadering van 2021 gekozen kunnen worden. Wij heetten Julia van harte welkom en hopen op een fijne samenwerking.

Beste leden, zijn er vragen neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.