Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

Beste leden, de nieuwsbrief met de geplande activiteiten was gemaakt en ging bijna de deur uit, maar even gewacht op de persconferentie van 3 december. En u raadt het al, 3 van onze geplande activiteiten kunnen niet doorgaan.

Als 1ste de Kerstviering (17 dec) als 2de de Nieuwjaarsreceptie (9 jan.) en als 3de de Senioren vakbeurs in Veldhoven (18 jan.) Het is erg jammer maar het is niet anders, wij weten allemaal waarom het zo gaat.

Gelukkig zijn er ook nog enkele activiteiten die wel door mogen gaan maar dan met in acht name van de bekende corona-maatregelen.

Een van die activiteiten is het “bewegen voor ouderen”. Iedereen weet hoe belangrijk het is voor je gezondheid, om zo lang mogelijk te blijven bewegen. Iedere dinsdagmiddag van 13.45 uur tot 14.30 uur bieden wij daarvoor de gelegenheid.

Een kleine groep deelnemers is trouw aanwezig om mee te doen. Graag zouden wij willen dat deze groep wat groter zou zijn. Kom eens een keer kijken en meedoen, en daarna gezellig koffiedrinken of aan een andere activiteit deelnemen. Wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden. Gewoon doen!!

Pensioenen!  Er is de laatste jaren veel gesproken over onze pensioenen. En dat was nodig. Al 13 jaar zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Dat betekent dat je pensioen ieder jaar minder waard wordt, zoveel als de prijzen stijgen. (Inflatie) KBO Brabant vecht al jaren voor een beter pensioen, onze algemeen voorzitter Leo Bisschops gaat daarvoor regelmatig naar “den Haag”. In het maandblad ONS hebt u daar regelmatig over kunnen lezen. Veel onze leden zijn aangesloten bij een van de vele pensioenfondsen. KBO Brabant wil inzicht krijgen in, hoeveel leden aangesloten zijn bij welk pensioenfonds, om zo namens de deelnemers meer zeggenschap te krijgen bij het overleg. Het gaat immers over onze ingelegde spaargelden. Wij vragen u om aan onze secretaris door te geven bij welk fonds u bent aangesloten. Alleen de naam van het pensioenfonds. (Niet de AOW) en niet het uitkeringsbedrag. Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Deze actie is getoetst en voldoet aan de privacy wet.

Tot slot wensen wij al onze leden en hun dierbaren ondanks alle beperkingen, fijne kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar en wij hopen elkaar wat meer te mogen ontmoeten dan het afgelopen jaar. Mocht u in deze donkere dagen behoefte hebben aan een praatje laat het weten aan het bestuur.

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur.