nieuwsbrief januari 2019

 

      KBO ULICOTEN

Het bestuur van de KBO wenst iedereen een  gezond en gelukkig 2019

De KBO bruist weer van de activiteiten in 2019. Het jaarprogramma heeft u bij de ONS van december ontvangen. Neem het nog eens even goed door en noteer de belangrijkste data in uw agenda, en bewaar het schema, dat kan nog wel eens handig zijn. Kijk ook op onze website kbo-ulicoten.nl 

Ook daar zijn onze activiteiten te vinden in de kalender. Wij wensen iedereen veel plezier bij het deelnemen aan de verschillende activiteiten.

SENIOREN EXPO 15 januari

 Leden die graag mee willen naar de expo in Veldhoven en zich nog niet hebben opgegeven, die kunnen dat nog doen tot woensdag 9 januari bij het bestuur.

U moet dus heel snel reageren!!!!

  Contributie 2019

 Betaling van de contributie. Deze is in de ledenvergadering van 19 oktober 2018 vastgesteld op 18 euro. Door uw machtiging zal dit bedrag in de loop van januari van uw rekening worden afgeschreven.Het bestuur