Kerstviering 2018

KBO  Ulicoten had een heel mooie Kerst en Adventsviering 2018

Op vrijdag 21 december hebben we weer onze Kerst- en Adventsviering gehouden. Vanaf elf uur kwamen de leden al binnen stromen om een goede plaats te zoeken, en dat was slim. Om half twaalf zat de aula van de Bremerpoort helemaal vol.

Voorzitter Frans Vriens sprak een woord van welkom aan de aanwezigen. Speciaal welkom aan diaken Joop Smies die in de dienst zou voorgaan ter voorbereiding op het kerstfeest. Met gebed, samenzang, en lezingen die horen bij de vier zondagen van de advent, werd het een mooie en zinvolle viering. Het kerstverhaal met de titel “tel uw zegeningen” is eigenlijk geen kerstverhaal

maar is wel heel toepasselijk voor de kersttijd, en werd heel mooi voorgedragen door Maria Meeuwesen. Diaken Smies sprak in zijn slotwoord over vrede. Vrede zoals wij die hier kennen is geen vanzelfsprekendheid, wij zullen die altijd moeten bevechten.

De voorzitter bedankte diaken Smies omdat hij vandaag hier bij ons voor wilde gaan in de viering. Dan is er even de tijd om te “buurten” met de tafelgenoten, zodat ondertussen de tafels kunnen worden gedekt. Onze vrijwilligers zorgden er weer voor dat alles snel op tafel kwam zodat iedereen kon genieten van een heerlijke warme lunch. To en Dora hadden weer hun uiterste best gedaan om het iedereen te laten smaken en dat is zeker gelukt. Compliment hiervoor.

Na enkele mededelingen door de voorzitter is de tijd voor ontspanning. Sjefke “do” en Stafke “re” waren intussen binnen gekomen en al druk bezig om alles op te stellen. Iedereen was benieuwd wat het zou worden. Nou niemand van de aanwezigen was teleur gesteld. Wat hebben zij ons anderhalf lang laten genieten van liedjes, afgewisseld met prachtige schetsjes om te lachen, en accordeonmuziek. Het was echt volop genieten ”tot en met een polonaise. “Zo iets heb ik nog nooit meegemaakt” was de slogan van Sjefke keer op keer. Met een luid applaus hebben wij beide “kunstenaars” nogmaals bedankt.

Om deze mooie middag af te sluiten werd er nog koffie en thee geschonken met een stukje heerlijk gebak. Rond half vijf kon de voorzitter iedereen bedanken voor de aanwezigheid, en konden we terugzien op een zeer geslaagde bijeenkomst ter voorbereiding op Kerstmis. Dank je wel aan al onze vrijwilligers voor de hulp die zij vandaag geboden hebben.

Daarna werd de bijeenkomst gesloten door de voorzitter met een wens voor iedereen:   Een Zalig kerstfeest en een Gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Namens het bestuur F.Vriens